Начало

 

Машинно-технологичният факултет на ТУ-София най-учтиво Ви кани да участвате в

 Международната научна конференция „70 години МТФ“

 

включваща

 

МТФ`2015

28-ма Международна научна конференция

на Машинно-технологичния факултет на Технически университет - София

 

БУЛТРИБ`2015

Международна научна конференция

на Обществото на триболозите в България

 

 

ВАЖНО! Крайният срок за изпращане на докладите е удължен до 17.07.2015 г.

 

Регистрация, резюмета и доклади

 

 Шаблон за оформление на докладите