Организационен комитет

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

Председател: проф. д-р Георги ТОДОРОВ  –  Декан на МТФ


Почетни председатели:
чл. кор. проф. д-р Димитър БУЧКОВ, България
чл. кор. проф. д.т.н. Венелин ЖИВКОВ, България


Почетни съпредседатели:
проф. д.т.н. Георги МИХОВ  –  Ректор на ТУ-София
проф. д-р Иван КРАЛОВ  –  Зам.-ректор на ТУ-София


Зам. председател: доц. д-р Мара КАНДЕВА


Членове:
проф. д.т.н. Йордан ГЕНОВ
проф. д.т.н. Георги ПОПОВ
проф. д-р Галина НИКОЛЧЕВА
доц. д.т.н. Николай НИКОЛОВ
доц. д-р Валентин КАМБУРОВ
доц. д-р Рангел РАНГЕЛОВ
доц. д-р Манахил ТОНГОВ
гл. ас. д-р Иван ДАНЧЕВ

 

 

НУЧНИ СЕКРЕТАРИ:

 

проф. д-р Вяра ПОЖИДАЕВА – e-mail: vpojidaeva@abv.bg

доц. д-р Йорданка ПЕТРОВА – e-mail: jtp@tu-sofia.bg

доц. д-р Стефан ГАРАБИТОВ – e-mail: stefang@tu-sofia.bg

доц. д-р Рангел РАНГЕЛОВ – e-mail: rafo@tu-sofia.bg

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИ:

Анелия ИВАНОВА

Веселина ИЛИЕВА

 

 

ЕЛЕКТРОННА ПОДДРЪЖКА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

доц. д-р Александър ЦОКЕВ

гл. ас. д-р Ивайло МИЛЕВ