Програмен комитет

 

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

МТФ`2015

акад. проф. дтн. Стефан ВОДЕНИЧАРОВ, България
чл. кор. проф. д-р Димитър БУЧКОВ, България
чл. кор. проф. д.т.н. Венелин ЖИВКОВ, България
проф. д.т.н. Виктор АНЧЕВ, България
проф. д.т.н. Йордан ГЕНОВ, България
проф. д.т.н. Сашо ГЕРГОВ, България
проф. д.т.н. Витан ГЪЛЪБОВ, България
проф. д.т.н. Людмил ДРЕНЧЕВ, България
проф. д.т.н. Александър ЖЕЛЕВ, България
проф. д.т.н. Евтим ЗАХАРИЕВ, България
проф. д.т.н. Васил КАВЪРДЖИКОВ, България
проф. д.т.н. Станимир КАРАПЕТКОВ, България
проф. д.т.н. Петър КОЛЕВ, България
проф. д.т.н. Михаил МИЛКОВ, България
проф. д.т.н. Николай МИНЧЕВ, България
проф. д.т.н.  Георги ПОПОВ, България
проф. д.т.н. Светослав СИМЕОНОВ, България
проф. д.т.н. Венцеслав ТОШКОВ, България
проф. д.т.н. Христо ШЕХТОВ, България
проф. д-р Пенка ГЕНОВА, България
проф. д-р Ангел ДИКОВ, България
проф. д-р Стефан ДИМОВ, Великобритавия
проф. д-р Александар ДИМИТРОВ,  Македония
проф. д-р Любомир ДИМИТРОВ, България
проф. д-р Ле ИНАН, Китай
проф. д-р Костадин КОСТАДИНОВ, България
проф. д-р Павел КОВАЧ, Сърбия
проф. д-р Йон МАГДЕСКИ, Македония
проф. д-р Емил МАНОАХ, България
проф. д-р Красимир МАРЧЕВ, САЩ
проф. д-р Живка ОВЧАРОВА, Германия
проф. д-р Веселин ПАВЛОВ, България
проф. д-р Ненад Д. ПАВЛОВИЧ, Сърбия
проф. д-р Мариан ТОЛНАЙ, Словакия
проф. д-р Свето ЦВЕТКОВСКИ, Македония
доц. д-р Петър ДОБРЕВ, България
доц. д-р Пепо ЙОРДАНОВ, България
доц. д-р Олга КРИВЦОВА, Казахстан
доц. д-р Пенка НЕДЕЛЧЕВА, България
доц. д-р Бранко СОТИРОВ, България
д-р инж. Венцислав СЛАВКОВ, България
маг. икон. Георги ЗЪБЧЕВ, България
маг. икон. Николай КЪЛБОВ, България
маг. инж. Яко ПИЛОСОФ, България

 

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ

БУЛТРИБ`2015

Председател:  
проф. д.т.н. Нягол МАНОЛОВ, България
Почетен председател:
проф. д.т.н. Питър Джост – Президент на Международния съвет по трибология
Членове: 
акад. проф. дтн. Кирил Войнов, Русия
чл. кор. д-р Петр КОРНИК, Казахстан
проф. д.т.н. Вилфрид БАРЦ, Германия
проф. д.т.н. Дмитрий ГАРКУНОВ, Русия
проф. д.т.н. Йордан ГЕНОВ, България
проф. д.т.н. Слави ИВАНОВ, България

проф. д.т.н. Георги МИШЕВ, България
проф. д.т.н. Николай МИШКИН, Беларус
проф. д.т.н. Станислав ПИТКО, Полша
проф. д.т.н. Готлиб ПОЛЦЕР, Германия
проф. д.т.н. Фридрих ФРАНЕК, Австрия
проф. д.т.н. Жан ФРЕНЕ, Франция
проф. д.т.н. Йозеф ШЛАТМАН, Германия
проф. д-р Никулае Н. АНТОНЕСКУ, Румъния
проф. д-р Мирослав БАБИЧ, Сърбия
проф. д.т.н. К.-Д. БУДЗАКИС, Гърция
проф. д-р Александар ВЕНЦЛ, Сърбия
проф. д-р Гордана ГЛОБОЧКИ, Босна и Херцеговина
проф. д-р Бранко ИВКОВИЧ, Сърбия
проф. д-р Луминита ИРИМЕСКУ, Румъния
проф. д-р Хакан КАЛЕЛИ, Турция
проф. д-р Мехмет Баки КАРАМИШ, Турция
проф. д-р Иван КРАЛОВ, България
проф. д-р Гойко МАРИЧ, Хърватска
проф. д-р Севасти МИЦИ, Гърция
проф. д-р Слободан МИТРОВИЧ, Сърбия
проф. д-р Атанасиос МИХАЙЛИДИС, Гърция
проф. д-р Мирослав РАДОВАНОВИЧ, Сърбия
проф. д-р Александру РАДУЛЕСКУ, Румъния
проф. д-р Александар РАЦ, Сърбия
проф. д-р Минодора РИПА, Румъния
проф. д-р Разван РИПЕАНУ, Румъния
проф. д-р Джем СИНАНОГЛУ, Турция
проф. д-р Георги ТОДОРОВ, България
проф. д-р Андрей ТУДОР, Румъния
проф. д-р Йенг-Хаур ХОРН, Тайван
проф. д-р Хюсеин ЧИМЕНОГЛУ, Турция
проф. д-р Здравко ШАУПЕРЛ, Хърватска
доц. д-р Емилия АСЕНОВА, България