Крайни срокове

 

КРАЙНИ СРОКОВЕ

31.03.2015 г. – Заявка за участие и резюме на доклада.

15.04.2015 г. – Уведомяване на авторите за приемане на резюмета.

30.06.2015 г. – Изпращане на пълния текст на доклада, съгласно изискванията.

15.07.2015 г. – Информация за доклади, които не отговарят на изискванията на конференцията.

31.07.2015 г. – Информация за включване на докладите в програмата на конференцията.

05.09.2015 г. – Резервации за хотел по електронен път на WEB-сайта на конференцията.