Програма и сборник

МТФ'2015

От следните връзки можете да изтеглите програмата и сборника с научни доклада на МТФ'2015:

 

БУЛТРИБ'2015

От следната връзка можете да изтеглите програмата на конференция БУЛТРИБ'2015: