Научни доклади

 • Всички научни доклади ще бъдат рецензирани от минимум двама независими рецензенти, които са експерти в областта на труда.

 • Факторите, които се взимат под внимание при формиране на крайното становище от рецензиите са приложимост, значимост, оригиналност и стил на публикацията.

 • Крайното решение след рецензирането може да бъде приемане, приемане със забележки или отхвърляне на доклада. Доклад, който не е оценен като приет (отхвърлен) няма да бъде разглеждан отново.

 • Научен доклад може да бъде отхвърлен без да се рецензира, ако ясно се вижда, че не попада в тематичните направления.

 • Ако към авторите са отправени забележки за коригиране и ново изпращане на доклада, не се гарантира, че трудът ще бъде окончателно приет.

 • Програмният комитет и екипът, организиращ конференцията, няма да дадат достъп на трети лица до даден доклад освен на рецензентите и издателя.

 • Всички рецензии ще бъдат максимално обективни, а лични критики към авторите са недопустими.

 • Изпратените научни трудове се считат за конфиденциални документи и ще бъдат рецензирани анонимно.

 • Авторите трябва да гарантират липсата на плагиатство, а всички използвани цитирания  следва да са описани по посочените критерии.

 • Изпращане на един научен труд или едни и същи резултати под две различни заглавия е неетично.

 • При необходимост източниците на финансиране на докладите могат да бъдат включени към текста на публикацията.